ประธาน กรธ. เผย แอบลงพื้นที่ดูตำรวจทำงาน พบข้อมูลต้องปฏิรูปเพียบ ชี้ สถานีตำรวจแบ่งเกรดตามรายได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ. ) กล่าวถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย แสดงความเป็นห่วงการปฏิรูปประเทศไม่ระบุกรอบเวลาดำเนินการไว้ จึงอาจไม่สัมฤทธิผล ว่า การปฏิรูปจะแล้วเสร็จเมื่อใด ไม่มีใครสามารถตอบได้ เพราะการปฏิรูป 1 เรื่อง บางครั้งเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิรูปต่อไปอีก แต่จริง ๆ แล้ว ยังมีกรอบของการทำงานอยู่ โดยเฉพาะช่วง 5 ปี ที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนบ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ประธาน กรธ. กล่าวว่า การให้หน่วยงานออกแบบการปฏิรูปของตัวเอง เป็นเรื่องที่ยากที่สุด แต่แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ทำให้การปฏิรูปเกิดความชัดเจน โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ที่ต้องกำหนดเรื่องการปฏิรูปแบบเฉพาะเจาะจง และกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

นายมีชัย ยังกล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดระยองช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยไม่แจ้งให้ตำรวจทราบล่วงหน้าว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะการแบ่งเกรดสถานีตำรวจ ที่มีการแบ่งเป็นเกรด A-B-C-D สถานีที่เป็นเกรด A ก็จะไม่ยอมรับฟังหรือเห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และยังพบว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนั้นเป็นไปอย่างลำบาก เพราะต้องออกค่าใช้จ่ายเองหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษพิมพ์สำนวน หรือค่าเดินทาง ที่ไม่สามารถเบิกจากงบราชการได้ ทำให้ตำรวจต้องหาแหล่งรายได้มาทดแทน ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้เหล่านี้เป็นที่มาของการแบ่งเกรดสถานีตำรวจ

นายมีชัย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไปแบบเงียบ ๆ ไปถึงแรก ๆ ก็ไม่มีใครรู้จักต้องแนะนำตัวว่าเป็นใครมาทำอะไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งการลงพื้นที่ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ได้พบผู้กำกับสถานี ก็ยิ่งทำให้การพูดคุยราบรื่น จากการพูดคุยส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกข์นอกพื้นที่การควบคุมหรือแจ้งความต่างสถานีตำรวจได้เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา.-สำนักข่าวไทย