ระยอง- เทศบาลตำบลชากบก เปิดโครงการสหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาวะ จำกัด ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีธรรมนูญสุขภาพ และเปิดช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

วันนี้( 12 พ.ค.) นายนาค ระยอง นายกเทศมนตรีตำบลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์เพื่อการแพทย์และสุขภาวะ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ชากบก ม. 2 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมี นายพานิช ยมหา กำนันตำบลชากบกและสมาชิกสหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาวะ ร่วมในพิธี

ดร.วัฒนา บันเทิงสุข ประธานสหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาวะ จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์ฯได้ร่วมกับ สมาชิกจัดตั้งสหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์ฯด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ชากบก มีธรรมนูญสุขภาพ และได้เปิดสถานที่ดังกล่าวให้บริการแก่สมาชิก พร้อมมีการลงนามความร่วมมือกับ ดร.นฤดม ถนอมวงศ์ ประธานบริษัท SRB ,นายแพทย์ปราโมทย์ ชุดำ ประธานโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ,ดร.เขนสิรินทร์ ชูดำ ประธานโครงการด้านอาหารและยา และ นางจิรภา ชูดำ พยาบาลวิชาชีพและศูนย์บริการคนพิการสิรารมย์ จ.ระยอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจโรคและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพองค์รวมแก่สมาชิกด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสด้วยการผสมผสาน การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก โดยเน้นเรื่องให้รับประทานอาหารเป็นยา ปรับเปลี่ยนเป็นรับประทานยาเป็นอาหาร ให้ความรู้กับสมาชิก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตขึ้นไปเผยแพร่และให้บริการจนเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสร้างตลาดให้กับสมาชิก โดยวันนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเทศบาลตำบลชากบก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ชากบก เครือข่ายโครงการงดเหล้าจังหวัดระยองและพี่น้องประชาชนอีกด้วย

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์